KIK avab novembris taas ringmajanduse programmi toetusmeetme.

Ringmajanduse programmi eesmärk on toetada maapõueressursside säästlikku kasutamist, maastike korrastamist, maapõueteabe korrastamist ja levitamist ning maavarade uurimisest, kaevandamisest ja kasutamisest tingitud keskkonnamõju vähendamist,ringmajanduse mudelite teket, ringmajanduse valdkonnas teadlikkuse parandamist ning jätkusuutliku tarbimise ja tootmise lahenduste väljatöötamist ja laiemat kasutust.

aastal on ringmajanduse programmi eelarv 1 564 411 eurot, mis jaguneb kahe vooru vahel.Toetuse summa ühele projektile on kuni 312 882 eurot.
Toetuse osakaal sõltuvalt taotlejast on järgmine:

äriühingutel kuni 50%
kohalikel omavalitsustel kuni 80%
mittetulundusühingutel ja sihtasutustel kuni 80%
avalik-õiguslikul juriidilisel isikul (sh kõrgharidusasutused) kuni 80%
Projekti maksimaalne kestus on 24 kuud taotluse rahuldamise otsuse tegemisest alates. Uuringute, arendustööde ja inventuuride puhul on abikõlblikkuse periood kuni 36 kuud.

Ringmajanduse programmi taotlusvoorud toimuvad igal aastal.

Lisainfo:

info@indrex.ee

+372 55 694 364

Liitu uudiskirjaga

Olete edukalt tellinud!

Share This