EAS avas loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetuse

Toetust saab kasutada näiteks uute ärimudelite realiseerimiseks, tootearenduseks, digitaliseerimiseks kui ka personali koolitamiseks. Maksimaalne toetus ühele ettevõttele on 100 000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 30%.

Toetuse kasutamise võimalused on väga laialdased ja iga arenguplaan lähtub tema ettevõtte vajadustest. Uuendusena on võimalik toetuse kaasabil soetada ka materiaalset ja immateriaalset põhivara.

Enne taotluse esitamist peavad taotlejad läbima eelnõustamise, mille tulemusena valmib EASi poolt heakskiidetud arenguplaan, mis on ka taotlemise eelduseks. Arenguplaan sisaldab kõiki ettevõtte terviklikku arengut mõjutavaid tegevusi ja eesmärke.

Taotlema on oodatud Eestis registreeritud ja loomemajanduse valdkonnas tegutsevad väike-​ ja keskmise suurusega ettevõtjad. Toetust taotlev ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt kolm aastat ja aastane müügitulu ilma toetuste ja annetusteta on äriregistris kättesaadava viimase kinnitatud majandusaasta aruande põhjal loomemajanduse või sidusvaldkonna tegevustest vähemalt 200 000 eurot, millest ekspordi müügitulu on vähemalt 20 000 eurot või aastane müügitulu ilma toetuste ja annetusteta on äriregistris kättesaadava viimase kinnitatud majandusaasta aruande põhjal loomemajanduse või sidusvaldkonna tegevustest vähemalt 300 000 eurot. Lisaks peab taotluse esitamise ajal ettevõttes töötama vähemalt kaks inimest.

Lisainfo:

info@indrex.ee

+372 55 694 364

Liitu uudiskirjaga

Olete edukalt tellinud!

Share This