Avaneb toetus kohalikele omavalitsustele biojäätmete konteinerite ja kompostrite soetamiseks

KIK avab 6. novembril toetuse kohalikele omavalitsustele biojäätmete konteinerite, kompostrite ja korvide ostuks. Toetuse eelarve on 86 150 eurot ja taotlusi võetakse vastu kuni eelarve ammendumiseni.

Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused, kus elanikele pole veel biojäätmete äravedu korraldatud. Need on Alutaguse, Antsla, Häädemeeste, Kanepi, Muhu, Rakvere, Rõuge ja Võru vald ning Narva ja Sillamäe linn. Toetust ei jagata omavalitsustele, kes on viimase viie aasta jooksul juba biojäätmete konteinerite või kompostrite soetamiseks toetust saanud ja biojäätmete vedu on juba varasemalt korraldatud.

Taotluse esitamise hetkeks peab omavalitsuses kehtima uus korraldatud jäätmeveo hange, mis hõlmab ka biojäätmete veoteenust, või peab uus hange olema vähemalt riigihangete registris välja kuulutatud. Omavalitsused, kes ei ole veel biojäätmete vedu korraldanud, peavad toetuse saamiseks vajadusel esmalt muutma oma jäätmehoolduseeskirja ning seejärel välja kuulutama uue jäätmeveo hanke, mis on kooskõlas jäätmehoolduseeskirjaga.

Taotlusvooru eelarve on 86 150 eurot ja ühele projektile antakse toetust kuni 15 000 eurot. Taotlusi saab esitada alates 6. novembrist ja taotlusi võetakse vastu kuni eelarve ammendumiseni.

Varasemalt on KIK toetanud jäätmete liigiti kogumise tegevusi kohalikes omavalitsustes kokku üle 2,7 miljoni euroga. Biojäätmete konteinerite ja kompostrite ostuks on toetust juba saanud 30 omavalitsust üle Eesti ja kümme omavalitsust on toetuse abil rajanud biojäätmete liigiti kogumise taristu.

Toetust antakse Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteemist ja toetusmeetme töötas välja Kliimaministeerium koos KIKiga.

Lisainfo:
info@indrex.ee
+372 55 694 364

Liitu uudiskirjaga

Olete edukalt tellinud!

Share This