Ida-​Viru väike-​ ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute toetus

Toetuse abil panustatakse uusi töökohti loovate või olemasolevaid sälitavate Ida-​Virumaa väike-​ ja
keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime kasvu ja  lisandväärtuse kasvu.
Toetuse abil on võimalik investeerida tootearendusse, samuti ettevõtte toote või teenusega seotud
protsesside arendustesse. Toetus on mõeldud Ida-Virumaa ettevõtetele.
Toetatakse uue ettevõtte või üksuse rajamist, uue toote tootmist või teenuse osutamist,
tootmisvõimsuse suurendamist või olemasoleva ettevõtja kogu tootmisprotsessi täielikku
ümberkorraldamist:

 • masinate ja seadmete ning nende kasutamiseks vajamineva immateriaalse vara ost, sh
  võrguühendusega liitumine või olemasoleva võrguühenduse muutmine;
 • tootearendus ja selle tulemusel valminud intellektuaalomandi esmakaitse taotlemine;
 • ettevõtja toote või teenusega seotud protsesside arendus;
 • põhimõtte „ei kahjusta oluliselt” hinnangu koostamine
 • projekti ettevalmistamine
 • projekteerimine
  Toetus on maksimaalselt 500 000 € ja omafinantseeringu osakaal vähemalt 20%.
  NB: Taotluse koostamise teenus on antud toetusmeetme raames abikõlblik kulu.

Lisainfo: www.indrex.ee, info@indrex.ee

Liitu uudiskirjaga

Olete edukalt tellinud!

Share This