Avataneb Ida-Viru teadmismahukate projektide toetusvoor

EASi ja KredExi ühendasutus avab 28.12.2023 taotlusvooru Ida-Viru ettevõtjate ja Ida-Virusse investeerivate ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetamiseks. Kuni kahe miljoni eurost toetust saab taotleda nii rakendusuuringu kui ka tootearenduse tegevuste elluviimiseks.
Toetus on osa õiglase ülemineku fondist, mille eesmärk on luua põlevkivitööstusele alternatiivseid, kõrgema lisandväärtusega, töökohti. Toetuse kogumaht on 5,447 miljonit eurot ja toetuse osakaal on sõltuvalt ettevõtte suurusest ja tehnoloogia valmisoleku tasemest 25% kuni 70%. Toetus on mõeldud projektidele, mida viiakse ellu või mille tulemusi rakendatakse Ida-Viru maakonnas.
Projektide tulemusena peaks kasvama Ida-Viru maakonna ettevõtjate teadusarendus tegevuse kulutuste osakaal ja teadus- ja arendustegevusega tegelevate ettevõtjate arv. Oodatud on ettevõtjad, kes arendavad Ida-Viru maakonna ettevõtlust ja investeerivad Ida-Viru maakonda rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliste uute või oluliselt muudetud tehnoloogiate, protsesside, toodete või teenuste loomisesse.
Toetatakse rakendusuuringute ja tootearenduse läbiviimist ning nende tegevustega seotud intellektuaalomandi esmakaitse taotlemist. Projektide tegevus peab olema lõpetatud 2026 aasta lõpuks. Projektide toetus on vahemikus 100000 – 2000000 eurot ning vooru kogumaht 5,447 miljonit eurot. Projekte saab esitada kuni eelarvemahu ammendumiseni.

Lisainfo:
info@indrex.ee
+372 55 694 364

Liitu uudiskirjaga

Olete edukalt tellinud!

Share This