Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus

Toetuse abil panustatakse Ida-Viru majanduse mitmekesistamisse. Kliimaneutraalsele majandusele üleminek mõjutab Eestis enim Ida-​Viru maakonda. Toetusega julgustatakse ettevõtteid oma äritegevust mitmekesistama. Toetuse abil on võimalik teha uusi töökohti loovaid investeeringuid.

Toetust saab kasutada:

 • Materiaalse vara soetamiseks või rentimiseks
 • Vara seadistamiseks, transpordiks ja transpordi kindlustamiseks, kui need kulud arvestatakse ostuhinna hulka
 • Immateriaalse vara soetamiseks
 • Maa soetamiseks
 • Tootmiseks vajaliku ehitise ehitamiseks või rentimiseks
 • Liikurmasina soetamises, kui see on vajalik majandustegevuse teostamiseks ning võetakse põhivarana arvele
 • Taastuvatest allikatest energia tootmisesse investeerimiseks
 • Tootearenduse ja rakendusuuringute teostamiseks (töötasud, lähetused, teenused, materjalid, seadmete kasutamine)
 • Intellektuaalomandi esmakaitse taotlemiseks
 • Töötajate koolitamiseks
 • Konsultatsioonideks, hinnangute koostamiseks ja projekteerimiseks, projekti ettevalmistamiseks
 • Taristu arendamiseks ja võrkudega liitumiseks

Toetus on minimaalselt 500 000 € ja omafinantseeringu osakaal vähemalt 20%.

NB: Taotluse koostamise teenus on antud toetusmeetme raames abikõlblik kulu.

Lisainfo: www.indrex.ee, info@indrex.ee

Liitu uudiskirjaga

Olete edukalt tellinud!

Share This