Ida-Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus

Ida-Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus
Toetatakse Ida-Viru majanduse mitmekesistamist ja uute suurte lisandväärtusega töökohtade loomist Toetust saavad projektid, mida viivad ellu Ida-Virumaal tegutsevad ettevõtjad või Ida-Virumaale investeerivad ettevõtjad.
Toetusmeetmed on suunatud:
  •  Ettevõtetele, kes soovivad töötada välja innovaatilisi tehnoloogiaid, protsesse, tooteid või teenuseid; katsetada uusi materjale või koguda teadmisi tehnoloogilise teostatavuse kohta
  • Ettevõtja saab osaleda kas iseseisvalt või koostöös teiste ettevõtete, teadusasutuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega
  • Programmis saavad osaleda kõik Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted, sõltumata ettevõtte suurusest ning tegutsemisajast, kes planeerivad projekti ellu viia Ida-Virumaal või kes planeerivad investeerida Ida-Virumaale. Osalev ettevõte ei tohi olla raskustes
Taotlusvoorus taotletava toetuse minimaalne summa on 100 000 eurot ja maksimaalne summa 5 000 000 eurot.  Nõutav omafinantseering 20%-75%
Projektid saavad toetust taotleda kahes taotlusvoorus:
o Ainult teadus- ja arendustegevusi sisaldavate projektide puhul on taotlemine avatud jooksvalt kuni eelarveliste vahendite (5,447 miljonit) ammendumiseni ning toetus ühe projekti kohta 100 000 – 2 miljonit eurot.
o Piloottaristut hõlmavate projektide jaoks on taotlemine avatud jooksvalt kuni eelarveliste vahendite (15 miljonit) ammendumiseni ning maksimaalne toetus ühe projekti kohta on 5 miljonit eurot.
Toetust saab kasutada:
  • Rakendusuuringute läbiviimiseks
  • Toote arendamiseks
  • Teostatavusuuringu läbiviimiseks
  • Intellektuaalomandi esmakaitseks
  • Projekteerimiseks, infrastruktuuri arendamiseks, võrkudega liitumiseks ja muudeks tugitegevusteks, mis on seotud uue toote, teenuse või tehnoloogia esmakordseks tööstuslikuks kasutuselevõtuks vajamineva teadmusmahuka piloottaristu rajamisega

Liitu uudiskirjaga

Olete edukalt tellinud!

Share This