Ettevõtete digipöörde toetus

Toetuse eesmärgiks on toetada automatiseerimist ning digitaalsete tehnoloogiate ja robotite kasutuselevõttu. Taotlusvooru kogumaht on 56 miljonit eurot, millest töötlevale tööstusele ja mäetööstusele on eraldatud 51,5 miljonit eurot ja muudele sektoritele 5 miljonit eurot.
Taotlusvoorus taotletav suurim toetus on 300 000 eurot. eurot. Nõutav omafinantseering kuni  50%
Kes saavad taotleda:
  • Eesti äriregistris registreerituderaõiguslik juriidiline isik, mille taotluse esitamisele eelneva kahe majandusaasta keskmine müügitulu vastavalt äriregistrile esitatud majandusaasta aruannetele peab taotleja põhitegevusalal olema Eestis vähemalt 200 000 eurot
  • majandustegevus ei ole lõppenud ega peatunud
  • on projekti elluviimiseks ja haldamiseks vajalik kvalifikatsioon või kogemus ning õiguslik, organisatsiooniline või tehniline eeldus
Toetust saab kasutada:
  • automatiseerimiseks vajalike tarkvarasüsteemide või masinõppe või -nägemissüsteemidega integreeritava materiaalse vara omandamiseks
  • immateriaalse vara ja digitaalsete tehnoloogiate arendamiseks ja juurutamiseks / lepingulise teadustegevuse, välistest allikatest turutingimustel ostetud või litsentseeritud teadmise ja patendi kulu
  • digitaalsete tehnoloogiate ja robotite arendamiseks ja juurutamiseks ning automatiseerimiseks vajaliku koolituse korraldamiseks oma töötajatele
  • digitaalsete tehnoloogiate ja robotite ostmiseks, arendamiseks ja juurutamiseks ning automatiseerimiseks vajalikuks nõustamisteenuseks
  • digitaalsete tehnoloogiate ja robotite arendamisega ja juurutamisega ning automatiseerimisega seotud töötajate ja võlaõiguslepingu alusel tegutsevate isikute tasustamiseks

Liitu uudiskirjaga

Olete edukalt tellinud!

Share This