Rakendusuuringute programmi väikeprojektide taotlusvoor

Rakendusuuringute programm toetab innovaatiliste toodete arendust ja võimaldab Sul kasvatada oma ettevõtte tulu, arendades uusi või senisest oluliselt muudetud tehnoloogiaid, protsesse, tooteid või teenuseid.
Taotlusvoorus taotletav toetus peab jääma vahemikku 100 000 kuni 150 000 eurot. Nõutav omafinantseering 20%-75%
NB! Üks ettevõtja saab taotlusvoorust toetust saada üks kord kolme aasta jooksul.
Toetus on suunatud:
  • Ettevõtetele, kes soovivad töötada välja innovaatilisi tehnoloogiaid, protsesse, tooteid või teenuseid; katsetada uusi materjale või koguda teadmisi tehnoloogilise teostatavuse kohta.
  • Ettevõtja saab osaleda kas iseseisvalt või koostöös teiste Eesti või välismaa ettevõtete, teadusasutuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega.
  • Programmis saavad osaleda kõik Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted, sõltumata ettevõtte suurusest ning tegutsemisajast. Osalev ettevõte ei tohi olla raskustes.
Toetust saab kasutada:
  • Rakendusuuringute läbiviimiseks;
  • Eksperimentaalseks tootearenduseks;
  • Teostatavusuuringu läbiviimiseks
  • Intellektuaalomandi esmakaitseks

Liitu uudiskirjaga

Olete edukalt tellinud!

Share This