Tootearenduse toetus

Toetatakse ettevõtete arendustegevusi. Toetusega julgustatakse ettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille tulemusena töötatakse välja uued konkurentsivõimelised tooted ja teenused.
Taotlusvoorus taotletav suurim toetus on 500 000 eurot. eurot. Nõutav omafinantseering vähemalt  55% (toetuse osakaal projekti abikõlblikest kuludest on kuni 45% väikeettevõttele, 35% keskmise suurusega ettevõttele ja 25% suurettevõttele)
Kes saavad taotleda:
 • Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud äriühingud
 • Taotleja kahe viimase majandusaasta keskmine müügitulu on vähemalt 200 000 eurot
 • Planeeritav projekt peab olema suunatud vähemalt ühe TAIE fookusvaldkonna arendamiseks
 • Projekt peab panustama Eesti 2035 aluspõhimõtete hoidmisse ja sihtide saavutamisse
Toetust saab kasutada:
 • töötajate personalikuluks
 • Arenduseks vajalike uuringute teostamiseks
 • Arendustegevusega seotud nõustamistegevuseks
 • Projekteerimiseks ja prototüüpimiseks
 • Intellektuaalomandi (nt litsentsi) hankimiseks
 • Arendatava tootega seotud testimisteks ja sertifitseerimiseks
 • Arendustegevuseks vajalike materjalide ja tarvikute soetamiseks
 • Projekti perioodil soetatud seadmete kasutamiskuludeks arvestades nende kasutusaega

Liitu uudiskirjaga

Olete edukalt tellinud!

Share This