Õiglase ülemineku fondi võimalused: Kuidas saada toetust äri arendamiseks

Euroopa Liidu Õiglase Ülemineku Fondil on selged eesmärgid ja unikaalsed võimalused ettevõtetele. Hiljuti osalesime oma ettevõtte Indrex Juhtimisteenused OÜ esindajatega infotunnil, mille korraldas Ida-Viru Ettevõtluskeskus 24. jaanuaril Kohtla-Järvel ja Narvas. Nendel sündmustel jagas Efim Aleškin väärtuslikku teavet Õiglase Ülemineku Fondi kohta ja selle kohta, kuidas saada toetust äri arendamiseks. Omalt poolt jagasime nõuandeid selle kohta, kuidas koostada edukas taotlus toetuse saamiseks.
Õiglase Ülemineku Fondi poolt pakutavad rahastamisvõimalused on hetkel muljetavaldavad, seega on oluline, et inimesed kasutaksid neid võimalusi aktiivselt ja ettevõtlikult. Ida-Virumaal on juba mitmeid projekte, mis on Õiglase Ülemineku Fondi võimalusi ära kasutanud ja saanud toetust oma äri arendamiseks. Meie ettevõte Indrex Juhtimisteenused OÜ koostas samuti oma kliendile edukaks osutunud taotluse ja jätkab antud projekti juhtimist.
Osalesime infotunnis omalt poolt ettekandega teemal “Kuidas koostada edukat toetuse taotlust”. Meie eesmärgiks oli anda praktilisi näpunäiteid infotunnis osalenud ettevõtjatele, kuidas valmistuda taotlust ette nii, et see saaks võimalikult positiivse heakskiidu hindamisprotsessis.
Toetuse saamiseks on vajalik esitada hoolikalt koostatud projektitaotlus, võttes arvesse tegevusvaldkonna spetsiifikat ja eripärasid. Selleks peab taotleja panustama piisavalt ressursse projekti ettevalmistamiseks, nagu aeg, teadmised ja kogemused. Samal ajal julgustame ettevõtjaid pöörduma meie poole täiendavate küsimuste või raskuste korral. Oleme igakülgselt valmis nende küsimuste lahendamisel aitama!
Meie arvates kajastab Ida-Virumaa olukord piirkonna pikaajalist seisakut. Me ei olnud külastanud piirkonda pikka aega, kuid kohale saabudes märkasime, et üldiselt ei ole piirkonnas võrreldes aastakümnetega eriti palju muutunud. Tundub, et varem, kui inimesed püüdsid oma ettevõtetega suuri tulemusi saavutada ja olid ettevõtlikud, lahkusid nad piirkonnast, otsides paremaid võimalusi oma äri arendamiseks ja laiendamiseks ning oma ideede ja ambitsioonide elluviimiseks. Võib-olla seetõttu, et nad otsisid oma projektide elluviimiseks soodsamaid kohti.
Samas loodame, et sellised toetusmeetmed nagu “Õiglase Ülemineku Fond” aitavad piirkonna ettevõtluskeskkonda taas elavdada ja luua alus uuele õitsengule. Vähemalt osalejad infotunnis annavad selleks kindlasti lootust, kuna kohalolnud peegeldasid uusi ideid, ambitsioone ja soovi oma plaane ka ellu viia.
Sellise infotunni vorm andis meile ka mõtteid, kuidas saaksime omalt poolt meelitada ettevõtjaid teistest piirkondadest, sealhulgas Harjumaalt, kasutama “Õiglase Ülemineku Fondi” vahendeid ja panustama ettevõtluse arengusse Ida-Virumaal. Sellest tulenevalt kavatseme korraldada omalt poolt infotunni, et rääkida fondi toetuse võimalustest ja ettevõtte laiendamise võimalustest Ida-Virumaal.
Kui soovite üritusel osaleda, palume kirjutada aadressile:: info@indrex.ee

Liitu uudiskirjaga

Olete edukalt tellinud!

Share This