Peagi avatakse toetusmeetmed mäe- ja töötlevale tööstusele ressursitõhususe arendamiseks.

Lähiajal avaneb mäe- ja töötleval tööstusel võimalus taotleda toetust oma tootmise säästlikumaks muutmiseks – ressursiauditite tegemiseks ja ressursse tõhusamalt kasutada võimaldavateks investeeringuteks. Ressursitõhususe arendamiseks on planeeritud Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist eraldada 34,5 miljonit eurot, millele lisandub ettevõtete omaosalus.

Suurim osa toetusmeetmest on suunatud investeeringutele, mille tulemusel väheneb tootmises kasutatav ja üle jääv ressurss. Avatav toetus on jätk eelmise rahastusperioodi edukale meetmele, millega toetati 178 ettevõtet 65,2 miljoni euroga.

Ressursiauditite läbiviimiseks on ette nähtud miljon eurot ning ressursitõhususe arendamisse 33,5 miljonit eurot toetust. Koos ettevõtete omaosalusega investeeritakse Eesti ettevõtete ressursitõhususse 103,5 miljonit eurot.

Praegu toimub toetusmeetme määruse kooskõlastamine ning vastuvõtmine. Toetusi hakkab vahendama Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Liitu uudiskirjaga

Olete edukalt tellinud!

Share This