Avati ettevõtetele suunatud toetus taastuvelektri tootmisseadmete võrku ühendamiseks.

KIK avas 24. augustil taotlusvooru toetamaks ettevõtteid taastuvelektri tootmisseadmete võrguga liitumisel. Toetust saab küsida tööstusalal või tööstusalaga piirneval alal asuva taastuvelektri tootmisseadme jaotus- või põhivõrguga ühendamiseks.

Ettevõtted saavad toetuse abil katta võrgu ümberehitamise ja tugevdamisega seotud kulutusi. Nii suurendatakse võimalust, et taastuvenergiat toodetakse üha enam tööstusalade juures, mis tooks energiatootmise tarbimiskohale lähemale. Taastuvenergia kasutamisega väheneb omakorda kasvuhoonegaaside heide ja vajadus fossiilsete kütuste järele. Antud toetusmeede on kindlasti suureks abiks ka näiteks ettevõttele uute päikeseparkide ehitamisel.

Toetust saavad küsida Eestis registreeritud äriühingud, välja arvatud suletud jaotusvõrku omavad ja opereerivad äriühingud. Projekti tulemusena loodud liitumisvõimsus peab olema vähemalt 200 kilovatti ja liitumispunkt tuleb välja ehitada hiljemalt 2026. aasta aprilliks. Jaotus- või põhivõrgu liitumisvõimsusele lisanduva iga megavati kohta on võimalik saada toetust maksimaalselt 305 000 eurot käibemaksuta, toetuse maksimumsummale piiranguid ei ole. Toetuse eelarve on 915 000 eurot.

Tegemist on jooksva taotlusvooruga ja taotlusi menetletakse nende esitamise järjekorras eelarve ammendumiseni või kuni 31. detsembrini 2024. Toetusraha tuleb taaste- ja vastupidavusrahastust ja toetuse andmise tingimused töötas välja Kliimaministeerium koos Keskkonnainvesteeringute Keskusega.

Liitu uudiskirjaga

Olete edukalt tellinud!

Share This