Riik toetab 22,5 miljoni euroga kaugküttesüsteemide renoveerimist.

Riik toetab taas soojusettevõtteid kaugküttesüsteemide renoveerimisel. Kokku antakse toetust 22,5 miljoni euro ulatuses. Taotlemine algab juba septembris.

Toetust saab küsida kaugküttetorustike ning kaugküttesüsteemides taastuvaid allikaid kasutavate katelde renoveerimiseks või asendamiseks taastuvenergiat kasutavate seadmetega nagu soojuspumbad, päikesekollektorid või biomassi kasutavad katlamajad. Seejuures toetatakse soojustorustiku renoveerimist 15 miljoni euroga ning katelde renoveerimist või uute soetamist 7,5 miljoni euroga.
Pärast projekti elluviimist tuleb toetuse abil renoveeritud soojuse tootmise seadmes kasutada põhikütusena ainult taastuvaid energiaallikaid.

Toetuse määr on 30–45% abikõlblikest kuludest ning toetuse minimaalne summa on 20 000 eurot ja maksimaalne 1 000 000 eurot ühe taotleja kohta.

Toetust vahendab Keskkonnainvesteeringute Keskus, kellele saab taotlusi esitama hakata alates septembrist. Toetust jagatakse eelarve ammendumiseni. Meedet rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Liitu uudiskirjaga

Olete edukalt tellinud!

Share This