Rakendusuuringute programmi toetus

Järjekorras kuues rakendusuuringute programmi toetusvoorust toetatakse teadmusmahukate tootearendusprojektide ja rakendusuuringute elluviimist.
Taotlusvoorus on taotletava toetuse suurus on 250 000 kuni 2 miljonit eurot. Viimane tähtaeg eelnõustamise läbinud projektide esitamiseks eelhinnangu saamiseks on kaks nädalat enne lõpptähtaega (kuuendas voorus 22.03.2024). Nõutav omafinantseering on 20%-75%
Toetus on suunatud:
  • Ettevõtetele, kes soovivad töötada välja innovaatilisi tehnoloogiaid, protsesse, tooteid või teenuseid; katsetada uusi materjale või koguda teadmisi tehnoloogilise teostatavuse kohta.
  • Ettevõtja saab osaleda kas iseseisvalt või koostöös teiste Eesti või välismaa ettevõtete, teadusasutuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega.
  • Programmis saavad osaleda kõik Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted, sõltumata ettevõtte suurusest ning tegutsemisajast. Osalev ettevõte ei tohi olla raskustes.
Toetust saab kasutada:
  • Rakendusuuringute läbiviimiseks;
  • Eksperimentaalseks tootearenduseks;
  • Teostatavusuuringu läbiviimiseks
  • Intellektuaalomandi esmakaitseks

Liitu uudiskirjaga

Olete edukalt tellinud!

Share This