Peagi avaneb taas Kagu-Eesti ettevõtluse arendamise toetus

Juba selle aasta lõpus või hiljemalt jaanuaris on taas avanemas Kagu-Eesti toetusmeede. Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule, toetades ettevõtluse arengut ja innovaatilisust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket. Toetus on suunatud Valga, Võru või Põlva maakonnas tegutsevatele mikro- või väikeettevõtjast äriühingutele.

  • Äriühing peab olema äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt 3 aastat ning taotleja eelmise aasta müügitulu peab olema vähemalt 40 000 eurot.
  • Toetuse suurus on 20 000 – 60 000 € ja osakaal on 60%. Seega selleks, et saada maksimaalset toetust 60 000 €, peab kogu investeering olema 100 000 € ja omaosalus 40 000 eurot.
    Toetust saab kasutada: ehituseks, seadmete ja digilahenduste soetamiseks:
  • uue või oluliselt edasi arendatud toote või teenusega seotud arendustegevused ja investeeringud;
  • tootmis- või teenusemahu tõstmisega seotud tegevused ja investeeringud;
  • automatiseerimise või digiteerimisega seotud investeeringud ja personali koolitust;
  • müügi- ja turundustegevused 10% kuludest, punktides 1–3 sätestatud tegevuste tugitegevustena, kui tegemist ei ole ekspordiabiga.

Lisainfo:

info@indrex.ee

+372 55 694 364

Liitu uudiskirjaga

Olete edukalt tellinud!

Share This