Avati uus toetusvoor arendustöö finantseerimiseks

22. detsembril avati EASi rakendusuuringute programmi (RUP) uus toetusvoor arendusprojektide elluviimiseks. Toetuse eelarve on 15 miljonit eurot.

„Rakendusuuringute programmil on seni olnud kolm edukat taotlusvooru, kus ettevõtted arendavad tõeliselt innovaatilisi uusi tehnoloogiaid ning tooteid alates laborilihast kuni väikelaevade hübriidsüsteemide ja digiravimiteni,“ selgitas EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige Sigrid Harjo. Huvi programmi vastu on pidevalt kasvanud, mis näitab, et ettevõtete panustamine teadmusmahukale arendustööle aina kasvab.

Rakendusuuringute programm on loodud abistama Eesti ettevõtteid teadmusmahukate rakendusuuringute puhul ning koosneb kahest osast: nõustamine ja rahastamine. Lisaks toetusele aidatakse ettevõtjaid tehnoloogiliselt kõrgetasemeliste ja äriliselt oluliste rakendusuuringute algatamisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Muuhulgas aidatakse ettevõtjatel leida teadus-​ ja arendustegevuse partnereid, rahastusallikaid nii Eestis kui rahvusvaheliselt ning nõustatakse intellektuaalomandi küsimustes.

Rakendusuuring on esmakordne uuring uue teadmise saamiseks, millel on kindlaks määratud praktiline rakendus ja tellija, kes kasutab uuringust saadud uut teadmist ärilisel eesmärgil. Projekti võib teha ettevõtte siseselt või kaasata teadus-​​ ja arendustegevuse partner Eestist või välismaalt.

Taotlemine avati 22. detsembril ning kestab kuni 20. veebruarini. Taotlemine toimub vooruliselt ehk kõik esitatud taotlused hinnatakse ära ning selle tulemusel tekib pingerida, mille alusel projekte rahastatakse. Toetuse miinimumsumma on 250 000 eurot ja maksimum 2 000 000 eurot projekti kohta. Vajalik omaosaluse määr on 20% – 75%.

Kui soovite programmi kohta rohkem informatsiooni, võtke meiega ühendust info@indrex.ee või helistage telefonil +372 55 694 364. Samuti on võimalik saada lisainfot aadressil eas.ee/grants/rakendusuuringute-programm/

Liitu uudiskirjaga

Olete edukalt tellinud!

Share This