Avati „Ida-​Virumaa väikese ja keskmise suurusega ettevõtete investeeringutoetuse“ meede.

EASi ja KredExi ühendasutus avas uue toetusmeetme Ida-​Viru maakonnas tegutsevatele ettevõtetele, mis aitab arendada uusi tooteid, võtta kasutusele uusi tehnoloogiad, optimeerida oma sisemisi protsesse ja laiendada tootmist. Maksimaalne toetus on 500 000 eurot ning kogueelarve 15 miljonit eurot.

Selle toetuse eesmärgiks toetada Ida-​Virumaa majanduse mitmekesistumist ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõimet. Toetuse abil on võimalik teha investeeringuid nii toote-​ ja protsesside arendusse kui ka osta masinaid ning seadmeid ja laiendada tootmist.

Toetuse osakaal kuludest on 45 protsenti mikro-​ ja väikeettevõtja korral ja 35 protsenti keskmise suurusega ettevõtja korral. Kõik projektis planeeritavad tegevused peavad olema ellu viidud hiljemalt 31. augustiks 2026.

Täpsemate tingimustega saab tutvuda toetuse veebilehel.

Tegu on kolmanda õiglase ülemineku fondi raames ettevõtetele suunatud toetusmeetmega. 2022. aasta suvel rakendus suurinvesteeringu meede, mille raames toetatakse suuremahulisi ning töökohti loovaid investeeringuid Ida-​Virumaal ning 17. juulil avaneb ka taotlusvoor, millest toetatakse Ida-​Virumaa ettevõtete teadusarendusprojekte ning aidatakse ellu viia kõrgtehnoloogilisi pilootprojekte.

Liitu uudiskirjaga

Olete edukalt tellinud!

Share This