RIA investeeringutoetus teadus- ja arendusasutusele.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooniamet (PRIA) avab 4. detsembrist taotluste vastuvõttu Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus teadus- ja arendusasutusele.
Toetuse eesmärk on põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamine ja keskkonnahoidliku põllumajandustootmise arendamine. Toetatakse teadus- ja arendusasutuste investeeringuid ja aidatakse panustada teadus- ja arendustöösse, mis toob kasu põllumajandussektorile laiemalt.
Toetust saab taotleda Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi hallatav riigiasutus või avalik-õiguslik juriidiline isik, kelle seadusest tulenev ülesanne on edendada väärtusahelapõhiselt biomajandust ning teadus- ja arendustegevust loodusressursside kestliku kasutamise ning maaelu ja maamajanduse arendamisega seotud valdkondades.
2023. aasta IV taotlusvooru eelarve on 2 000 000 eurot. Toetust rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning Eesti riigieelarvest.
Toetustaotlusi saab esitada 4. detsembrist 29. detsembrini 2023. a.
Toetatavad tegevused on:
o põllumajandusliku tootmishoone või rajatise ehitamine;
o masina või seadme ostmine;
o niisutussüsteemi ehitamine;
o niisutuseks vajaliku statsionaarse seadme ostmine ja vajaduse korral paigaldamine
Toetust antakse Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi hallatavale riigiasutusele kuni 100% ja avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuni 70% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse minimaalne määr on 15% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus kogu Maaelu arengukava programmperioodi jooksul on 2 000 000 eurot ühe taotleja kohta.
Lisainfo:

Liitu uudiskirjaga

Olete edukalt tellinud!

Share This