Riik toetab Ida-​Virumaa ettevõtjate rakendusuuringuid ja piloottaristu rajamist 25 miljoni euroga

Riik toetab Ida-17 juulil avanes taotlusvoor Ida-Viru ettevõtjate rakendusuuringute ning uue toote, teenuse või tehnoloogia esmakordseks tööstuslikuks kasutuselevõtuks vajamineva piloottaristu rajamise toetamiseks.
See on mõeldud nii innovaatiliste toodete ja teenuste loomiseks vajalike rakendusuuringute elluviimiseks kui ka vastava piloottaristu rajamiseks. Toetust saavad projektid, mida viivad ellu Ida-Virumaal juba tegutsevad või Ida-Virumaale investeerivad ettevõtjad.

Toetatud on järgmised tegevused: rakendusuuring; tootearendus; teostatavusuuring; eelnimetatud tegevusega seotud intellektuaalomandi esmakaitse taotlemine; uue toote, teenuse või tehnoloogia esmakordseks tööstuslikuks kasutuselevõtuks vajamineva teadmusmahuka piloottaristu rajamine; projekteerimine, infrastruktuuri arendamine, võrkudega liitumine ja selle tugitegevus.

Toetus avatakse kahes erinevas voorus:

  • Ainult teadus- ja arendustegevusi sisaldavate projektide jaoks saab toetust taotleda vooruliselt, kus taotluste esitamiseks on aega 60 kalendripäeva. Antud projektide puhul on toetus 100 000 – 2 000 000 eurot ja vooru kogumaht on 10 miljonit eurot.
  • Piloottaristut hõlmavate projektide jaoks on taotlemine avatud jooksvalt kuni eelarveliste vahendite ammendumiseni. Piloottaristut rajavate projektide toetus on 100 000 – 5 000 000 eurot ja taotlusvooru kogumaht on 15 miljonit eurot.

Toetust rahastatakse Õiglase Ülemineku Fondist, mille eesmärk on luua põlevkivitööstusele alternatiivseid kõrgema lisandväärtusega töökohti. Toetuse osakaal on sõltuvalt ettevõtte suurusest ja tehnoloogia valmisoleku tasemest 25% kuni 70%. Abikõlbulikud on projektid, mida viiakse ellu või mille tulemusi rakendatakse Ida-Viru maakonnas.Virumaa ettevõtjate rakendusuuringuid ja piloottaristu rajamist 25 miljoni euroga

17 juulil avanes taotlusvoor Ida-Viru ettevõtjate rakendusuuringute ning uue toote, teenuse või tehnoloogia esmakordseks tööstuslikuks kasutuselevõtuks vajamineva piloottaristu rajamise toetamiseks.
See on mõeldud nii innovaatiliste toodete ja teenuste loomiseks vajalike rakendusuuringute elluviimiseks kui ka vastava piloottaristu rajamiseks. Toetust saavad projektid, mida viivad ellu Ida-Virumaal juba tegutsevad või Ida-Virumaale investeerivad ettevõtjad.

Toetatud on järgmised tegevused: rakendusuuring; tootearendus; teostatavusuuring; eelnimetatud tegevusega seotud intellektuaalomandi esmakaitse taotlemine; uue toote, teenuse või tehnoloogia esmakordseks tööstuslikuks kasutuselevõtuks vajamineva teadmusmahuka piloottaristu rajamine; projekteerimine, infrastruktuuri arendamine, võrkudega liitumine ja selle tugitegevus.

Toetus avatakse kahes erinevas voorus:

  • Ainult teadus-ja arendustegevusi sisaldavate projektide jaoks saab toetust taotleda vooruliselt, kus taotluste esitamiseks on aega 60 kalendripäeva. Antud projektide puhul on toetus 100 000 – 2 000 000 eurot ja vooru kogumaht on 10 miljonit eurot.
  • Piloottaristut hõlmavate projektide jaoks on taotlemine avatud jooksvalt kuni eelarveliste vahendite ammendumiseni. Piloottaristut rajavate projektide toetus on 100 000 – 5 000 000 eurot ja taotlusvooru kogumaht on 15 miljonit eurot.

Toetust rahastatakse Õiglase Ülemineku Fondist, mille eesmärk on luua põlevkivitööstusele alternatiivseid kõrgema lisandväärtusega töökohti. Toetuse osakaal on sõltuvalt ettevõtte suurusest ja tehnoloogia valmisoleku tasemest 25% kuni 70%. Abikõlbulikud on projektid, mida viiakse ellu või mille tulemusi rakendatakse Ida-Viru maakonnas.

Liitu uudiskirjaga

Olete edukalt tellinud!

Share This