Riik avas alustavale ettevõttele starditoetuse

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS) avas lõpuks kauaoodatud starditoetuse, mis on mõeldud kuni 3-​aastastele ettevõtetele ning selle suuruseks on 20 000 eurot.

Starditoetuse eesmärk on soodustada kasvupotentsiaaliga alustavate ettevõtjate jätkusuutliku müügitulu kasvatamist ja töökohtade loomist üle Eesti.

Toetust saavad kuni kolme aasta vanused ettevõtted, mis peavad kolme kuu jooksul toetuse otsuse langetamisest looma vähemalt ühe täistööajale võrdse töökoha ning maksma vähemalt miinimumpalka. Võib luua ka mitu osalise tööajaga töökohta, mis kokku moodustavad ühe täistöökoha. Suurem osa toetusest ehk 15 000 eurot makstakse välja peale otsuse tegemist ja ettevõtte poolt eelnevalt nimetatud töökoha loomist. Ülejäänud 5000 eurot makstakse välja toetuse perioodi lõpus ehk kahe aasta möödudes eeldusel, et loodud täistööajale vastav töökoht on jätkuvalt alles. Ettevõtja omaosalus toetusest on samuti minimaalselt 5000 eurot.

Lisaks töökoha loomisele peab kasvama ka ettevõtte müügitulu vastavalt Tallinna ja Tartu linnapiirkonnas 80 000 eurot ning mujal Eestis 40 000 eurot. See on vastavalt neli või kaks korda rohkem kui toetuse summa. 

Võrreldes eelmise perioodiga on nõuded oodatavatele tulemustele väiksemad just regionaalsel tasandil ehk müügitulu suurusele väljaspool Tartu-​ ja Harjumaad. Samuti eeldatakse varasema kahe töökoha loomisel asemel vähemalt ühe töökoha loomist. Kokkuvõttes on toetuse kasutamine ettevõtte jaoks lihtsam ja oodatavad tulemused leebemad võrreldes eelmise starditoetusega, kuid toetuse tingimustega kaasas käivad eesmärgid tuleb kindlasti täita. Kui töökohta nõutud ajaks ei looda või müügitulu ei saavutata, siis tuleb toetus tagastada.

Enne taotluse esitamist on kohustuslik läbida eelnõustamine ja saada eelhinnang kohalikus maakondlikus arenduskeskuses. Eelnõustamiseks tuleb ette valmistada äriplaan, finantsprognoosid ning osanike ja juhatuse liikmete CV-d. Pärast seda saab esitada taotluse e-​​​toetuse keskkonnas.

Toetust rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest. Toetuse taotlemine on jooksev kuni rahastamise eelarve ehk 5 miljoni euro ammendumiseni.

 

Lisainfo:

Liitu uudiskirjaga

Olete edukalt tellinud!

Share This