Avanes loomeettevõtjatele tugiteenuste pakkumise taotlusvoor.

EASi avas 3. augustil loomeettevõtjatele tugiteenuste pakkumise toetuse, mille eesmärgiks on kasvatada loomeettevõtjate ekspordivõimekust ja lisandväärtust.

Toetust saab kasutada näiteks ettevõtlusinkubatsiooni teenuse pakkumiseks aga ka loomeettevõtjate arendusteenuste pakkumiseks.

Toetust saab kasutada:

  • ettevõtlusinkubatsiooni (sh eel- ja põhiinkubatsiooni) teenuse pakkumiseks;
  • loomeettevõtjatele nende kestlikku kasvu, ekspordisuutlikkust ja investeeringute kaasamise võimekust toetavate arendusteenuste pakkumiseks;
  • tugiteenuse pakkuja otsesteks personalikuludeks (kuni 30% projekti abikõlblikest kuludest)

Taotlema on oodatud Eestis registreeritud ettevõtted või organisatsioonid, kellel on loomevaldkonnale tugiteenuste pakkumiseks vajalikud teadmised, oskused ja kogemused ning ligipääs riigisisestele ja rahvusvahelistele võrgustikele ja ekspertiisile. Samuti on oluline asjakohase taristu ja/või tehnoloogiliste võimaluste olemasolu.

Taotluste esitamise tähtaeg on 02.10.2023 kell 16:00. Toetuse suurus ettevõtte kohta on kuni 150 000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 30% ning projekti pikkus on kuni 24 kuud. Taotlusvooru eelarve on 1 250 000 eurot.

Liitu uudiskirjaga

Olete edukalt tellinud!

Share This